Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava, Slovakia

EN

+421 903 536 363

Samuel Matejíčka: EÚ čakajú viaceré výzvy

Výzvy pre Európsku úniu očami nášho analytika Samuela Matejíčku.

Samuel Matejíčka, MIR (Hons)
Funkcia: Hlavný analytik a konzultant
SACC v spolupráci so SEIG Global Analytics
Expert na: Globálne megatrendy
a geopolitika
Štúdium: Lomonosovova Moskovská
štátna univerzita

 

Samuel Matejíčka: EÚ čakajú viaceré výzvy

SAMUEL MATEJÍČKA: EURÓPSKU ÚNIU ČAKAJÚ VIACERÉ VÝZVY
Prinášame Vám rozhovor s hlavným analytikom a konzultantom
Slovensko-Ázijskej obchodnej komory od spoločnosti SEIG Global
Analytics, Samuelom Matejíčkom, ktorý je expertom na globálne
megatrendy a geopolitiku.


Študovali ste v Moskve, nie je to v dnešnej dobe nezvyčajné?


Áno je. Niekto to môže vnímať negatívne, ale štúdium v Rusku
prináša aj mnohé pozitíva pri uplatnení na pracovnom trhu, ktorý už
nemá nedostatok absolventov zo západných univerzít.
Lomonosovova univerzita dodnes patrí medzi svetovú špičku, ponúka
tiež veľmi dobré granty pre zahraničných študentov. Zároveň je
možné špecializovať sa počas štúdia na kvantitatívne skúmanie
globálnych procesov, čo z nej robí doslova svetový unikát. Som
presvedčený, že ak chce človek zo Slovenska rozumieť zmýšľaniu
„veľkých hráčov“ na svetovej aréne, tak by mal študovať na dobrej
univerzite v jednej zo svetových mocností, ak aj Rusko môžeme takto
nazvať, a okrem angličtiny ovládať na vysokej úrovni aj iný svetový
jazyk.


Venujete sa teda globálnym procesom, čo si pod tým môžete
predstaviť?


Globálne procesy sú prakticky všetky sociálne ale aj prírodné procesy,
ktoré ovplyvňujú svet ako celok. Štúdium globálnych procesov je
komplexná interdisciplinárna záležitosť, nakoľko sa venuje globálnej
politike, ekonomike, geopolitike, bezpečnosti, ekológii, financiám
a iným vzájomne prepojeným procesom. Na Lomonosovovej
univerzite tejto novej rodiacej sa vede, alebo oblasti vedomostí,
hovoria – „Globalistika.“ Ja konkrétne sa špecializujem najmä na
globálne megatrendy a geopolitiku.

Geopolitika je dnes pomerne známy výraz, ale s termínom globálne
megatrendy sa na Slovensku ešte nestýkame.
Ide prakticky o štúdium krátkodobých ale aj dlhodobých historických
tendencií a cyklov, ktoré do značnej miery ovplyvňujú smerovanie
ľudskej civilizácie. Hoci podľa niektorých vedcov sa reálna globalizácia
začala už v 15. storočí, keď Európania začali objavovať nové
kontinenty, tak určité globálne trendy sa dajú pozorovať naprieč
celou našou históriou.


Aké globálne trendy sa dajú pozorovať v súčasnosti?


Žijeme veľmi rýchlu dobu vplyvom rapídneho technologického
pokroku. Rýchlosť vývoja technológii je exponenciálna a to
zapríčiňuje obrovské rozdiely medzi generáciami, ktorý nemá
historicky obdobu. Dôležitý je fenomén meniacej sa klímy, ktorý
ovplyvňuje politiky mnohých krajín. Zásadný faktor vplyvu na
globálne rozloženie síl je zastavenie rastu západných ekonomík
a starnutie jej populácie. Najdlhšie a najvýraznejšie sa tento trend
pozoruje v Japonsku. Priemysel už dlhodobo odchádza do Ázie ale aj
Latinskej Ameriky a najväčší potenciál na rast má v dnešnej dobe
Afrika, kde je Čína najväčším zahraničným investorom.


Keď spomíname Čínu, za posledný rok sa viackrát otvárala téma
konfliktu so Západom ohľadom Taiwanu, aké by mohol mať taký
konflikt následky pre nás?


Danej téme sme sa v SEIG Global Analytics špeciálne venovali. Taiwan
je hlavným svetovým producentom polovodičov, teda čipov. Výpadky
výroby na Taiwane boli citeľné už počas pandémie COVID-19. Na
Taiwane funguje výrobňa čipov TSMC, ktorá vyrába čipy pre najväčšie
svetové technologické firmy. Takýto konflikt by mal za následok
výpadok dodávky čipov, ktoré sú dnes potrebné vo väčšine
priemyselnej produkcie. USA začala budovať továrne na výrobu čipov
u seba doma, pre Európsku úniu a najmä Slovensko, ktoré je závislé

na automobilovej produkcii, ktorá v dnešnej dobe bez čipov nemôže
fungovať, by to mohlo znamenať výraznú krízu ak nie krach,
v prípade, že sa na podobnú hrozbu nezvládneme pripraviť.
Existujú aj iné hrozby pre nás z hľadiska globálnej geopolitiky?
Európsku úniu čakajú viaceré výzvy. V našom tíme sa venujeme
problematikám vo viacerých regiónoch, ktoré kvôli svetovej
prepojenosti môžu výrazne ovplyvniť aj naše hospodárstvo ale aj
bezpečnosť. Západné banky čelia neľahkej situácii ale je tu aj mnoho
iných faktorov ako nestabilné ceny ropy a zemného plynu. Hoci by
nás konflikt na Taiwane bezprostredne nemal ohroziť v prípade
konvenčnej vojny, tak okrem konfliktu na Ukrajine, ktorý zatiaľ
nekončí, by sa mohla vyhrotiť situácia na Blízkom Východe, ktorá by
mohla spustiť nové migračné vlny, okrem toho, že by výrazne
ovplyvnila európske hospodárstvo.


V SACC a SEIG Global Analytics sa držíme motta: „Dúfajme v najlepšie,
pripravme sa na najhoršie.“